Budapesti Budo és Mozgásművészeti Közhasznú Egyesület, -Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo Edzőtermeink: Budapest, II., III. kerület. Telefonszám: +36-30/92-43-763 http://bbme.hu

Tovább a következő oldalra!

Jiu-jitsu logó

A Jiu-jitsu története

A Jiu Jitsu eredete több, mint 2500 évvel ezelőtt kezdodött. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Ju jitsu Elsősorban a japán főnemesi réteg (shogunok) uralma alá tartozó területek védelmét biztosító nemesi származású katonák (szamurájok) fejlesztették évezredeken át.

A jitsu olyan technikák „gyűjteménye”, amely azt volt hivatott biztosítani, hogy az adott sógunátus szamurájai technikailag a másik sógunnal és a köznéppel szemben előnyre tegyenek szert az évszázadokon át tartó belső viszályokban, háborúkban. Ezért gyakorlatilag minden család saját, önálló irányzattal, iskolával rendelkezett. Ezek az iskolák eltérő technikák teljes rendszerével készültek a más iskolák elleni harcra. Ilyen irányzatból az idők folyamán több, mint 700 jött létre, illetve számos közűlük ki is halt.

A jitsu fejlődésére jelentős hatással voltak az indiai és a kínai ősi harcművészetek. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu Ilyen például a shaolin szerzetesek számára kifejlesztett, az indiai jóga és a kínai ökölharc elemeit ötvöző torna, amely szintén ismert harcművészeti ággá fejlődött. Szintén jelentős hatással volt a jitsu minden technikájára a szamurájok hagyományos fegyvere, a katana használata, amely a különleges formájának és kezelési módszerének köszönhetően segítségül (alapjául) szolgált minden pusztakezes technika kifejlőségére.

A Jiu-jitsu jelentése

Mivel Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Ju jitsu egy olyan harcművészeti ágról beszélünk, amely több, mint 2500 éve folyamatosan fejlődik és változik, ezért rendkívül fontos a név jelentése, illetve jelentésének sokszínűsége.

A jiu elsődleges jelentése: lágy, lágyság, másodlagos jelentése: szelíd, simulékony, hajlékony valamint erő és gyorsaság. A jitsu jelentése: művészet, másodlagos jelentése: technika, szakmai tudás, valamint igazság, valóság, fegyelem.

Egy ennyire összetett jelentés egyértelműen a ju jitsu „lágy művészet” megszokott értelmezésen kívül feltételezi a folyamatos megújulás képességét és az új elvárásoknak való megfelelősség képességét is. Alkalmazkodást a jelen korhoz és a gyors reagálást a legújabb ismeretekre, akár harci, akár tudományos legyen az.

Ez számomra nem jelent mást, mint azt,Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu hogy a régi életben maradást már nem feltétlenül a halált okozó technikák kíméletlen végrehajtása jelenti, hanem a jitsuka (jitsut gyakorló) önismeretének fejlesztésén alapuló alkalmazkodását a mindennapi élet kihívásaihoz.

Ezt az értelmezést támasztja alá, hogy ebből az ősi stílusból fejlodött ki számtalan új harcművészeti stílus és sportág is, mint például 1882-ben Jigoro Kano által alapított a judo vagy az aikido, melyet Ueshiba Morihei 1925-től oktatott. Mindkét stílusalapító nagymester a jitsu több irányzatából is mesterfokozattal rendelkezett. Induljunk el ezen a cseppet sem egyszerű úton, melyet elődeink már évezredek óta sikeresen taposnak.

Ennyi, amit én saját magamnak kijelöltem és mindenkinek őszinte szívvel ajánlok Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu.

Forrás: sensei Ziegler Csaba

Chi ryu Aiki-jitsu logó

A Chi ryu Aiki-jitsu története

Johnny Bernaschewice

A Chi Ryu Aiki Jitsu összehasonlítva a többi harcmuvészettel meglehetosen „fiatal” stílusnak számít. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu Egyetlen szintézissé egyesülnek benne a Shihan Jhonny Bernaschewice által gyakorolt harcmuvészetek.

Harcmuvészeti karrierjénak 1964-es kezdete óta Shihan Bernaschewice az évek során fejlesztette „Chi Ryu“-ját, amely végso soron az 5. dan megszerzésekor hozta meg gyümölcsét.

Az volt a feladata, hogy bemutassa mesterének a különbözo stílusokat ebbol az egyesített egészbol. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu Amint azt gondolhatjuk is, ez nem volt egy egyszeru feladat. Képzeljük csak magunk elé a karate sensei-t, aki látja, ahogy az „ő technikája” egy judo dobáskombinációban végzodik. Nem egy egyszeru vállakozás.

Azonban végso soron ez a vizsga olyan meggyőző volt, hogy Shihan Bernaschewice összes mestere meg volt elégedve vele és ezzel a Chi Ryu Aiki Jitsu-t életre hívták.

A Chi Ryu Aiki Jitsu 1983-ban vált végül hivatalosan is önálló harcmuvészeti stílussá. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu A stílus Magyarországon 2007 óta van jelen hivatalosan, melyet sensei Ziegler Csaba és iskolája képvisel.

Chi ryu Aiki-jitsu logó

A Chi ryu embléma jelentése

A logo magyarázata meglehetősen hosszadalmas, ezért célszerű időt szánni rá és figyelmesen elolvasni… Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu

F. Geido-Tao-Chi-Kihon

Gei művészet
Do út
Tao cél, törekvés
Chi energia
Kihon alapiskola

Legyező a bal oldalon

a szél ereje, mozgás, nincs nyugalom

Ju-Jitsu Kanji a jobb oldalon

Jiu lágy
Jitsu technika
(részletesen lásd a ju-jitsu stílusleírásnál)

Kis kör az emblémában

A kis kör a kicsi, közvetlen univerzumot jelöli. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu Ezek pl. a bolygók, melyeket ismerünk (Plutó, Jupiter, Szaturnusz stb.).

Nagy kör az emblemában

A nagy kör az emblémában, Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Ju jitsu amely körbefogja a kis kört, a végtelen univerzumot jelképezi. Ez alatt az értendő, amit az ember nem képes felkutatni, pl. a csillagok (Nagygöncöl, Kisgöncöl stb.)

Háromszög az embléma körül

A háromszög az embléma körül körülhatárolja az univerzumot, ebben az esetben az emblémánkat. A valóságban ez az univerzum nem behatárolható, mert nem lehet felkutatni. A messzeség ismeretlen.

A háromszög minden technikában megtalálható. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Ju jitsu Gondoljatok a kéz és kartartásokra.

Három Yin Yang jel az emblémában

A három jel itt a Chi Ryu Aiki Jitsu filozófiáját jelképezi. Azért éppen három, mert egy új elem (nem összetévesztendő az öt alapelemmel!) megalkotásához ebből mindig három szükséges.

Itt pl. azt jelenti: a tűz létrehozásához szükséges oxigén, kő és fa. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu Ha csak egy is hiányzik a háromból, lehetetlen létrehozni a tüzet. Ilyen módon ez egyénre szabottan is alkalmazható a harcművészetben.

Fogalommagyarázat Yin Yan1

(kínai) Filozófiai fogalom a kínai világszemléletből. Később a legtöbb ázsiai népnél központi lételemmé vált. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu

Általában


A Yang jele egy hegy napsütötte oldalát jelképezi, míg a Yin az árnyékos oldal. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu Ez mutatja meg a Yin/Yang szétválaszthatatlanságát és változékonyságát. A körforgás révén jön létre az egész univerzum.
Yin és Yang a Taiji Dao-jának megjelenési formái. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu Konkrét megjelenési formáik az ég (Yang) és a föld (Yin). Yin-ből és Yang-ból jött létre az öt váltakozó fázis (Wuxing), és ezekből származott az összes többi dolog.
Eredetileg a Yin/Yang filozófiát a mondabeli FU XI kínai császár (Kr.e. 2852) alapította és később főleg a daoizmusban tanították.
A Yin/Yang-gal a Dao két őserejét ábrázolják, melyek egymásba fonódó hatásuk által megváltoztatják a látható megjelenési formákat. A Yin/Yang szimbolizálja minden létező dolog ellentétes, egymást mégis mindig kiegészítő pólusait.
Az örök körforgásban ezek az erők hozzák létre a változást, melynek minden alárendelt (Taiji).
Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Ju jitsu Yang jelképezi az univerzum pozitív erőit, a tulajdonságokat mint pl. férfias, tevékeny, világos, erős stb., míg a Yin a negatív elvet juttatja kifejezésre, melybe a tulajdonságok átfordulnak. Ezek az ellentétek - melyeknek alapja a Dao-ban gyökerezik - jelennek meg egyetlen jelen belül, melyet Yin/Yang szimbólumnak (a Taiji oszthatatlan egységének is) neveznek.
Yang szimbólumok a Nap, tűz, sárkány, a vörös szín, Dél, a higany és a páros számok.
Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Ju jitsu Yin szimbólumok a Hold, víz, felhők, tigris, teknős, a fekete szín, Észak, az ólom és a páratlan számok.
A kör jelenti a mindent körülölelő Dao-t. A Yin-t és a Yang-ot két stilizált hal formájában ábrázolják benne, melyek folyvást egymás körül köröznek. A sötét hal a Yin, a világos pedig a Yang. Testükön mindenkor jelen van egy kör az ellentétük színével, ami azt fejezi ki, hogy nem létezik olyan dolog, ami tisztán csak Yin vagy Yang, hanem az egyikben mindig ott van a másik is. Minden véglet a saját ellentéte legerősebb pontján fordul át az ellenkezőjére.

Yin és Yang egy lehetőség, minden megfigyelést egyetlen rendszerbe foglalni. De ez a hozzárendelés semmi esetre sem tekinthető feltétlennek. A kínai orvoslásban pl. az emberi test felső része a Yang, az alsó a Yin. De a has Yin és a hát Yang. A felület, a bőr, megint csak Yang, míg a belsőségek, a szervek Yin. Az ember belső energiájának is egyensúlyban kell lennie a Yin-nel és a Yang-gal, hogy az egészsége biztosítva legyen.
Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Ju jitsu Ha torlódás vagy túlfolyás alakul ki a két pólus valamelyikén, az betegséggel fenyeget. Ez megakadályozható vagy helyreállítható akupunktúra, Qigong, táplálkozásterápia (Changming), gyógynövényes kezelések (Caoyao) stb. által.
A kínai mitológia szerint a Dao-ban először a Yang keletkezett, mely aztán megváltozott a legvégső végletekig, ezáltal megteremtve a Yin létezésének lehetőségét. Ez a folyamat most fordított utat jár be, és ezen változásoknak az örök ritmusában keletkeznek és tűnnek el a Természet megjelenési formái. Az örök változáson kívül nincs semmi, ami állandó. Ezért ez a „semmi” (Wuji) minden dolog eredete. A Yin/Yang tanítását írásos formában először a Yijing (A változások könyve) említi, Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu amely talán a Kr.e. 12. században keletkezett. Aztán LAOZI tért vissza hozzá ismét a Daodejing-ben, mely elsőként magyarázta a történelem során a világ összefüggéseit „isteni tanok” nélkül. Ebben a Dao a „nem létező”, melynek befolyása a természet változására éppen a „nem hatás” (Wuwei) révén figyelhető meg. Yin és Yang mindketten ellentétes pólusok, melyek kizárólag ellentétes irányultságuk révén hozzák létre azt a mozgást, amely a dolgok folyását meghatározza.
A daoizmus központi fogalmai: Dao (világtörvény), Yin/Yang (a hatóerők), Wuwei (nem cselekvés) és De (életerő). Ezek jelentős mértékben befolyásolták a Chan-Buddhizmust, amely a maga részéről erőteljesen rányomta bélyegét a Bushido-ra Japánban.

Jelentés


Az örök változás törvénye (Yin/Yang) az ázsiai gondolkodásmód központi elemévé vált. Egyetlen egyén sem mindig ugyanaz. Az egyetlen állandó benne az örök változás, azzá válni, ahová ez tendál. Az alakulás által kiváltott bizonytalanság, ami az éretlen embert nyugtalanítja, pontosan az, ami a daoistáknak bizonyságot ad. A hit a változásban (amelyet úgysem lehet megállítani) formálja a szellemet, amely alkalmazkodik, és ezáltal engedelmeskedik a természetes rend törvényeinek. Az emberi értelem ennek a változása és tökéletesedése, mert az élet állandó előrelépések sora a változásba, mely csak akkor leli meg a harmóniát, ha ellenszegülés nélkül benne foglaltatik ebben a mindent körülvevő elvben. A harcművészetekre is nagy hatást gyakorolt a Yin/Yang elmélete. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu A Tajiquan-ban pl. a két ellentétes szimbólummal így írják le a mozgásokat:

· Yang – előre menni, előre lökni, támadás, visszaütés, terheletlen mozgó láb, felemelt vagy elöl tartott kéz.Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu

· Yin – visszavonulni, hátra húzódni, védekezés, kitérés, kéz leengedése, terhelt passzív láb, hátul tartott kéz.

Yin és Yang leírja a ki- és belégzés váltakozását, az aktivitás és passzivitás folyamát, Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu a kemény és a lágy váltakozását. A Yang jelenti az aktív testi munkát a technikákban és a harci erő kifejlesztését. A Yin a mozgásban és a beállásokban (Kamae) belső nyugalmat és szenvtelenséget jelent. Így képez Yin és Yang harmonikus interakciót mozgás és meditáció között. Egyidejűleg jelenti Yang a szellemi spirituális dolgokat, míg Yin az anyagot szimbolizálja.

Okinawa Kobudo embléma

Az okinawai harcművészet
története

Az okinawai szigetcsoport együttesen sok kis szigetet magába foglal, Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu mindegyiknek csodálatos panorámája, egyedülálló kultúrája és közös története van. A 12. században Okinawa sok területre szakadt, mindegyik egyenként a saját törvényei szerint intézkedett. Az egyes szigeteket egy Gusuku-val (vár) látták el, innen ellenőrizték a környező falvakat. Számtalan harc zajlott le a különböző törzsi vezetők (Aji) között a 12-13. században, majd a szigeten három kis állam jött létre a harcok és a törzsi szövetségek következményeként, a Chuzan (Hegy közepe), a Nahan (Déli hegy) és Hokuzan (Északi hegy) nevű államok. Ezt a korszakot Sanzan.jidai-nak (három hegy ideje) nevezték.

Okinawasziget, a Matayoshi/Okinawa Kobudo őshazája

Körülbelül a 14. században Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu a Chuzan királya Sattô, Nazan királya Haniji és Ofusato Hokuzan királya egymástól függetlenül diplomáciai kapcsolat kiépítését kezdeményezte Kina felé. Chu Yuen Chang kínai csárszár a Ming-dinasztriából egyetértett a Ryukyu dinasztiából származó Sattô király törekvéseivel és fogadta követét. A történészek szerint Sattô király meghívása a kínai császár udvarába csak a kiemelt méltóságú államfők kiváltsága volt, mely lehetővé tette egy hosszú távú kapcsolat kiépítését. Sattô fivérét, Taikit küldte a megfelelő adóval a császárhoz. Innen indult egy hosszú távú kapcsolat Kína és Okinawa között. 1372-ben a Ryukyu dinasztiát a kínai császár szertartásosan Kína hűbéresének nevezte.

1429-ben egyesítette Shô Hashi király a három királyságot és megalapította Ryukyu-birodalmat, amely méretét tekintve igen kicsi volt. A 14.-16. szazad közötti rövid időszak egyike az arany kereskedelmi időszakként ismerteknek, a Ryukyu-birodalom a kereskedelmi kapcsolatok központjává fejlődött Kína és más szomszédos országok között. Ming császár örült, hogy Okinawával felvette a kapcsolatot. Diplomatákat küldött két éves időszakra, azzal a megbízással, hogy a királynak ajándékokat adjanak át. Okinawán ezt a küldöttséget nagy tisztelettel a király székvárosában, Shuri várkastélyban fogadták. A követeket még a japán Satsuma-klán (1609) általi, a szigetcsoport elleni invázió után is 1866-ig rendszeresen küldték Okinawára. Ezen követek látogatása idején a kínai kempo sok mesterét itt találhatták, akik számos követőre találtak. A Shuri-ban és Naha-ban való várakozás folyamán aktattak kínaiakat, Okinawa mestereit és magasabb társadalmi rétegekhez tartozókat a művészetre.

1874-ig a Ryukyu-dinasztia minden Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu második évben hajókat indított Kínába nemesi rangú küldöttekkel. Ezek a hajók a kínai császárnak szánt értékekkel voltak megrakva. Az út folyamán komoly küzdelmeket folytattak a kalózok ellen, ezért a személyzet és a küldöttek is fel voltak fegyverezve és harcművészetekben jártasak voltak. Ennek következtében elfogadható, hogy az alapok egyike, amiért a harcművészetek színvonala egy olyan kis szigeten, mint Okinawa magasra fejlődött, a rakományok védelmének következménye.

1392-ben Sattô király uralkodása alatt, kínai szerzeteseket és kézműveseket engedett az alacsonyrendű Kume faluba, Okinawára. Később ennek a falunak a lakói irányították a kereskedelmet és a kapcsolatokat Okinawa és Kína között. Feladataikhoz tartoztak a hivatalos dokumentumok, utasítások, futárszolgálat és tolmácsfeladatok ellátása. A kínaiak Kume-ban a lakosokat is oktatták a kínai Kempora.

Néhányan közűlük – a Kínába elküldött nemesek Okinawáról – ott hosszú ideig alacsonyabb rendűek lehettek és megtanulták a kínai Kempót az ottani iskolákban. Teikushi (Fujian) tartományban Okinawa királya bátorította az akkor ott lakó honfitársait, hogy alattvalói befogadják azokat, akik tanítani érkeztek oda. Ebből a történelmi eseményből következett az Okinawa-karate egyedülálló formája (egykor „Ti”-nek nevezték), valamint Okinawa-kobudo létrejötte is. A kapcsolatok Okinawa, Kína és más délkelet-ázsiai országok között ehhez hozzájárultak, ezeket a régi védelmi ágakat tovább fejlesztették és úgy tökéletesítették, ahogyan mi ma ismerjük.

A Ryukyu-birodalom idején megnevezték, Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu hogy a Shuri vidékén kifejlesztett és gyakorolt karate volt a Shuri-Te. A védekező technika, ami Naha kereskedlmi központjában fejlődött ki, a Naha-Te. Mindkettő kombinációját Tomari-Te-nek hívták, Tomari-tól származtatták, ami egy Naha és Shuri között fekvő vidék. Ezen a területen fejlesztették ki a híres Bujin-t (szakértők a védelmi technikákban). Ezt a hagyományt továbbította és közvetítette utódainak. Ez a hagyomány még ma is az őt megillető helyet foglalja el.

Mind a karate, mind a Kobudo mestereknek tiltott volt, és technikáikat titokban tartották, sohasem fogalmaztak meg egyetlen művet sem írásban. A számos Bunjin technikát az utódoknak a közvetlen oktatás vagy szájhagyomány formájában közvetítették.

Miután Okinawát hivatalosan Japán egyik prefektúrájának nyilvánították, Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu új törvényt vezettek be azért, hogy ezen tudományágak titoktartásának véget vessenek. A Meiji-korszak (1868-1912) képzési rendszerében a Karatét és a Kobudot egy program részeként a sportoktatásban az iskolákban felvették a tananyagba. Innentől a Karatét és a Kobudo-t nyilvánosan bemutatták a Taisho-korszak (1926-1988) alatt ezek a harcművészeti ágak elindultak világkörüli 'hódító' útjukon.

Amikor valaki visszatekint egy számára rendkívül kedves eseményre, akkor akaratlanul is többféle érzés keríti hatalmába. Az egyik a jókedv, ami az egész jiu-jitsu tábort jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu jellemezte és ami az eseményekre emlékezve nem is csoda. A másik érzés egy kis szomorúság, mert megint vége lett és megint várni kell erre a hangulatra a következő jiu-jitsu táborig, külföldön élő barátainkra és edzőtársainkra akár 1 évet is.

Jó néhány gyerek életében először vett részt táborban, jó néhányan alig több mint 4 évesen kezdtek el ismerkedni a judo és ju jitsu első lépéseivel. Egy ilyen táborban olyan emberi tulajdonságokkal lehet találkozni, amely bármely felnőtt számára is komoly kihívást jelent. Ilyen például az önzetlenség, önfeláldozás, összetartás, segítőkészség, állhatatosság, kitartás és még hosszan sorolhatnám a Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu nemesebbnél nemesebb tulajdonságokat.

A táborban 3 ország, 2 egyesület összesen 41 tanítványa Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu vett részt, ami természetesen megint rekord az előző évi táborhoz képest. Külön köszönet illeti edzőinket és segítőinket: sensei Hegedűs Pétert, senpai Lenkei Attilát, senpai Hauptmann Áront, senpai Tráger Zénót, senpai Hidasi Attilát, senpai Szemerédi Balázst és természetesen a jiu-jitsu tábor vezetőjét sensei Ziegler Csabát.

A Jiu-jitsu tábor hetében elvégeztünk kb. 2 havi edzésmunkát, Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu ami akár a judo, akár a jiu jitsut tekintve nagyon soknak mondható. Napi 5-6 óra edzéssel, tanulással és küzdelemmel tűzdelve töltöttük napjainkat. Persze e mellett azért akadt idő játszani, pihenni, a felnőttekkel tömegbunyózni, barátkozni és erre szükség is volt, mert 5 dojo 7 csoportjából voltak tagjaink edzeni.

Az egész pénteki napra szükség volt az övvizsgák lebonyolításához, ahol mindenki számot adhatott tudásáról Judo és Ju jitsu stílusokból egyaránt. Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu Jó volt nézni, hogy az előző évi nyári jiu-jitsu táborhoz képest mennyit fejlődtek és mennyire biztos tudással rendelkeznek azok, akik egész évben lelkiismeretesen részt vettek az edzéseken. Mind a mozgáskoordináció fejlődése, mind a tavaly óra megszerzett tudásanyag meggyőző volt a technikai beszámolók és a küzdelmi teljesítmények mellett Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu.

A szombaton rendezett családi nap megint önfeledt szórakozással telt. Erről legjobban az ott készült fényképek adnak megfelelő képet. A gyerekek és oktatóik által rögtönzött judo, ju jitsu, Chi ryu Aiki-jitsu és Okinawa Kobudo bemutató, valamint az utána következő gyerek-szülő csapatokkal megrendezett vetélkedő mindenki számára nagyon jó szórakozást jelentett. Itt legalább jutott egy kis idő a szülőknek is az ismerkedésre.

Remélem és tudom, hogy a következő táborunkban is mindannyian találkozunk!Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu
A Judo, Jiu jitsu Gyerek Nyári táborról készült fotók megtekinthetők ide kattintva!

Ajánlott jiu-jitsu oldalak Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Okinawa Kobudo, Jiu jitsu

jujitsu oldalak gyűjtőhelye
Aiki-jitsu, ju-jitsu
Aiki-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu, okinawa kobudo, judo
Chi ryu Aiki-Jitsu, Szövetségi honlap
Kai-Jitsu ryu -Belgium
Chi ryu Aiki-jitsu - Dánia
Chi ryu Aiki-jitsu, jiu-jitsu, okinawa kobudo - Németország
Chi ryu Aiki-jitsu, okinawa kobudo, jiu-jitsu -Wismar
Yawara Ryu, Jiu-jitsu, Judo, Chi ryu Aiki-jitsu, Iaido -Magdeburg
Chi ryu Aiki-jitsu, jiu-jitsu, okinawa kobudo -Hollandia
Chi ryu Aiki-jitsu, judo, iaido -Zakopane, Lengyel ország